Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dzienny Dom Senior-WIGOR

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej

Dzienny Dom Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.10.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 20.03.2024

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Nowak, adres poczty elektronicznej ddsw@ddsw.dg.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 264 70 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej jest położona przy ulicy Morcinka 15 w Dąbrowie Górniczej.

Dojazd do siedziby Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej:

 • W odległości około 400 metrów od ośrodka znajduje się przystanek Gołonóg Manhattan
 • Linie autobusowe: 18, 637, 807, 808, 903N, M2, 654 (stan na dzień: 05.03.2024 r.)
 • Linie tramwajowe: 21, 22, 28 (stan na dzień 05.03.2024 r.)
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi wejście główne prowadzące od strony ulicy Morcinka. Wejście jest dostępne w godzinach pracy placówki. Do wejścia budynku prowadzą schody z czterema stopniami i podjazd  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Ośrodek mieści się na parterze  i pierwszym piętrze budynku, nie posiada windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dżwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille'a.

Brak tłumacza języka migowego.

---

Filia nr 1 Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej mieści się w budynku przy ul. Korczaka 9a w Dąbrowie Górniczej.

Dojazd do Filii ŚDS:

 • W odległości około 200 metrów od ośrodka znajduje się przystanek Reden Korczaka
 • Linie autobusowe: 28, 49, 84  (stan na dzień: 05.03.2024 r.)
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi wejście główne prowadzące od strony ulicy Korczaka. Wejście jest dostępne w godzinach pracy placówki. Do wejścia do budynku nie ma schodów ani podjazdu  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek mieści się na parterze  i pierwszym piętrze budynku, nie posiada windy.

Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dżwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille'a.

Brak tłumacza języka migowego.

 

Filia nr 2 Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej mieści się w budynku przy ul. Jaworowej 4a  w Dąbrowie Górniczej.

Dojazd do Filii ŚDS:

 • W odległości około 350 metrów od ośrodka znajduje się przystanek Mydlice Szpital
 • Linie autobusowe: 27, 49, 84, 116, 260, 604, 612, 638, 644, 656, 807, 814, 984, 902N, 903N, M109  (stan na dzień: 05.03.2024 r.)
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi wejście główne prowadzące od strony ulicy Jaworowej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy placówki. Do wejścia budynku prowadzą schody z trzema stopniami i podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Ośrodek mieści się na parterze budynku, nie posiada windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek  posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dżwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille'a.

Brak tłumacza języka migowego.

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny